En bön

I huset där jag jobbar har vi gemensam morgonbön tisdagar kl 9. Förra tisdagen var det två kloka kvinnor som ledde bönen. Bland annat läste/bad vi följande bön:

Min Gud, du känner mig helt. Du vet vart gränsen går för min förmåga.
Ge mig glädjen att få ha ett arbete som tar i bruk allt gott du har utrustat mig med.
Låt mig få den uppmuntran jag behöver för att kunna utföra det som du vill ha utfört genom mig.
Ge mig självförtroende, så att jag kan samarbete och inte blir förlamad av förändringar.
Hjälp mig att ta emot livets ofrånkomliga växlingar, så som jag tar emot solsken och regn, dag och natt.
Gud välsigna mig så att mitt liv bär frukt. Välsigna oss alla.
Dig vara äre i evighet. Amen.

Bra bön tycker jag