grisavel

Sista delen i kursen jag läser på SLU är ett grupparbete. Idag fick vi reda på uppgiften:

Här kommer info om ert projektarbete:

Ni ska beskriva hur ni skulle bygga upp ett avelsprogram för Produktion av mjölk med grisar, detaljerat från början till slut. Avelsprogrammet ska spegla en helhetssyn på ekonomin i produktionsgrenen. Som ni märker har vi inte ”spikat” särskilt många förutsättningar vilket med andra ord innebär att ni kan jobba ganska förutsättningslöst. Det i sin tur betyder att ni måste vara noga med att precisera alla förutsättningar ni gör, liksom överväganden och motiv för era ställningstaganden. Försök att inte utelämna några aspekter eller utgå från att något är självklart! Vissa av er har fått ett område där det kanske redan kan finns ett avelsarbete men låt inte det styra hur ni lägger upp ert projektarbete.

Rolig uppgift tycker somliga. Andra bara att den är viktig. Och de alra flesta att den är märklig, tror jag.

Men det är ju viktigt att en sugga producerar mycket mjölk, så att hon kan producera många smågrisar.