Kan man utvärdera en gudstjänst?

Det har jag funderat på rätt mycket senaste åren. Om man kan, och om man bör, utvärdera gudstjänster. Jag landar hittills i att man absolut både kan och bör göra det.

Det förutsätter dock att man vet på förhand vad man vill med gudstjänsten.

Som församling bör man rimligen kunna komma överens kring vad man vill med sitt gudstjänstfirande. Och beroende på hur detaljerat man skriver sina mål för gudstjänsten kan man sedan allt eftersom utvärdera huruvida man når målen eller ej.

Om man som församling vill att fler människor skall delta i gudstjänsten är det rätt lätt att mäta av då och då om så är fallet. Om man märker en positiv trend bör man såklart fundera på varför och försöka stärka den positiva trenden ytterligare. Om man märker ett stillastående eller rent av en negativ trend bör man vara beredd att vända på synnerligen många stenar för att förändra gudstjänsten.

Utöver att vilja se fler delta i gudstjänsten skulle jag kunna tänka mig några mål till:

  • Fler människor medverkar i gudstjänsten
  • Människor finner en tro på Jesus Kristus, låter döpa sig och blir medlemmar i församlingen.
  • Människor upplever att de möter Gud i gudstjänsten
  • Människor uppmuntras och utmanas att leva sina liv i Jesu efterföljd på ett sätt som gör världen roligare och rättvisare att leva på
  • I sitt uttryck, inte minst musikaliskt, upplevs Gudstjänsten relevant och känns igen av människor som bor i närheten.

Om man inte har mål som man gemensamt bekräftat på något sätt, i ett församlingsmöte eller liknande, går det knappt att utvärdera. Då blir det istället en massa recensioner. Och att recensera gudstjänster tror jag inte leder så långt. Det blir rätt lätt subjektivt och egocentriskt. Vad jag tycker om en viss gudstjänst är ju inte alls lika intressant som vad vi tillsammans beslutat att vi vill med den.