Kandidatuppsatts

I vår skall jag skriva kandidatuppsatts. Målet är att den skall vara klar innan sommaren. Uppropet för kursen är nästa vecka, så det borde finnas tillräckligt med tid.

Skickade in följande fem ämnesönskningar igår. Plockade från en lista.

  • GM-djur i lantbruket
  • Långsiktigt hållbar konsumtion av animaliska livsmedel.
  • Närproducerade foder till mjölkkor.
  • Hur påverkas rennäringen av vindkraftsutbyggnad?
  • Djurvälfärd i ett extensivt skötselsystem (renskötseln) – hur bedöms djurvälfärd och hur kan djurskyddslagen implementeras?

Skönt att få lite omväxling från kyrkjobbet några dagar  i veckan