ledarskapslitteratur i kyrkan

Följde ett twittersamtal häromdan som ger mer att fundera på tycker jag. Det gällde management i kyrkan och hade nog sitt ursprung i den här texten. Huruvida managementtänkande är bra eller ej? Jag såg förmodligen inte hela tråden. Så detta är på intet sätt ett svar till någon inblandad i det samtalet.

Det fanns röster som var för och röster som var emot. För egen del noterade jag att jag var, och är, för. Och i ärlighetens namn tror jag att de flesta är det om man bara lyckas hitta rätt ord. En av frågorna, så som jag uppfattade det, var ifall man inom kyrkligt ledartänk kan använda ickekyrklig litteratur i sina ledarkurser.

Om ledarmaterial måste vara skapat i kyrkan för att kunna användas i kyrkan tror jag det rikserar att bli väldigt internt.

De flesta som är aktiva i kyrkan har sitt jobb utanför kyrkan och möter i sina jobb litteratur som man vänjer sig vid. Att då komma till kyrkan och upptäcka att detta material inte duger, bara för att det är fel bubblas fikonspråk tror jag sänder märkliga signaler. Litteratursortering efter fromhetsgrad riskerar att bli en härskarteknik där ”min” litteratur döms ut som mindre ”kyrklig” än din.

Jag tror absolut inte att kyrkan rakt av kan kopiera strukturer och syn på ledarskap från alla typer av företag och organisationer. Men vi kan gott ta vara på de erfarenheter som gjorts och görs utanför våra väggar.

Skulle gissa att detta till stor del är en språklig fråga. Hur man ser på management i kyrkan beror förmodligen till stor del vad man menar med management, och vilken typ av ledare man ser framför sig när man tänker på ordet.

Tänkte för egen del när jag följde tråden att det inte är långt till samtalet om ”lovsång” som förts och förs i många GF-sammanhang. Ingen är egentligen emot lovsång, men några förknippar ordet så starkt med en viss musikstil, karismatik, teologi, gudsbild eller liknande att man inte vill ha lovsång. Hallå! Säg istället vilka instrument, låttexter och melodier du inte vill ha. Kom inte och påstå att du inte vill sjunga lovsång i kyrkan.

På samma sätt med ledarträning i kyrkan. De allra flesta är överens om att ledare behöver träning. De flesta är överens om att organisationer, strukturer och annat i kyrkan kan utvecklas och förbättras. Sen är vi inte alla gånger lika överens om hur det skall göras.

Min slutsats blir kort och gott: om kyrkan dömer ut litteratur för att litteraturen i fråga är skriven i fel forum. Då tror jag kyrkan blir trång. Om vi som räknar oss som en del av kyrkan är för ”fina” för vissa böcker om ledarskap, då tror jag vi får sämre ledarträning.