Reslutatdemokrati?

Folkrörelsetankar i allmänhet som kokar ner i interna GF-tankar.

Vet inte vad jag tycker om mina egna idéer ibland. Häromdan fick jag en idé som jag inte bestäm ännu om jag tycker den är bra eller dålig. Vi kan kalla den resultatdemokrati.

Utgångspunkten är en folkrörelse som består av självstående lokalföreningar/församlingar. Gemensamt har rörelsen en vision och man har också satt upp vissa mål för verksamheten. Ett av dessa mål är ”fler lokalföreningar som förnyas, utvecklas och växer”. Ett övergripande mål som är skapligt lätt att utvärdera. Man behöver bara bestämma vad man menar med att förnyas, utvecklas och växa. När man väl har gjort det kommer man förmodligen kunna kostatera att 27% av lokalföreningarna befinner sig i en fas av förnyelse, utveckling och växt.

Vore det då inte smart att låta dessa 27% ha tyngre röster när rörelsen håller årsmöte? Exempelvis styra mandatfördelningen på ett sätt som gör att dessa 27% får 51 av rösterna och resterande 73% får dela på 49% av rösterna? De 73 vill ju bli mera som de 27.

Detta skulle såklart kunna leda till en likriktning. Det är ju inte säkert att de 27s sätt går att applicera på de 73. Några av de 73 kanske befinner sig i en utflyttningsbygd och kan därför omöjligt växa.

Nej. Jag tror det blir allt för rörigt. Och på sätt och vis skulle det likna en demokrati där den som är rik får fler röster än den som är fattig. Det skulle också kunna eda till ”SSU-medlemsfusket”. Att man helt enkelt förskönar verkligheten för att få mera att säga till om i rörelsen.

Lokalföreningar inom en folkrörelse bör nog ha lika många röster oavsett om deras medlemskurva pekar upp eller ner.

Dock. En folkrörelse som exempelvis vill jobba för att fler lokalföreningar skall få uppleva förnyelse, utveckling och växt bör lyssna mer på och lära sig mera ifrån de lokalföreningar som redan upplever detta. Inte för att rakt av kopiera. Men för att låta sig inspireras och hitta vägar för att få tag på den glöden och sprida den vidare till lokalföreningar som längtar, men ännu inte upplever detta.

Ja. Jag är helt enkelt dragen åt det något odemokratiska hållet och tycker att växande församlingar inom Gemensam Framtid borde ha mer att säga till om än stillastående och minskande. Det som växer genom att nya människor för första gången hittar in i en församling borde ha allra mest att säga till om. Men även de som välkomnar många på så kallat flyttningsbetyg (vilket det kallas när ex jag bytte från Alingsås missionsförsamling till Immanuelskyrkan). Mest poäng dock till Braås missionsförsamling som hälsade mig välkommen på bekännelse.

Det är inte så att församlingar som inte växer nödvändigtvis är dåliga. Och de som växer behöver inte nödvändigtvis bara bra på allt. Men det är onekligen så att en rörelse som vill att fler lokala församlingar skall växa bör lyssna på dem som redan gör det.